1. یاسر مودی , سید روح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۰۳-۲۱۲
 2. علیرضا پورحسن , محمدرضا اصفهانی , استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی , مهندسی عمران شریف , دوره ( ۳۲٫۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۴۵-۵۲
 3. مهدی مرادی , محمدرضا اصفهانی , بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو , شریف , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۶۷-۷۷
 4. حسینعلی رهدار , منصور قلعه نوی , محمدرضا اصفهانی , بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی , اساس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۶-۱۸
 5. سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , مهراله رخشانی مهر , سید حجت الله موسوی , بنیامین قربان زاده , تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۶۵-۷۷
 6. محمدرضا اصفهانی , سیدمحمد صابری زاده , تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۳-۳۸
 7. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی , بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار , شریف , دوره ( ۳۰٫۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۳-۲۳
 8. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی , اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) , شریف , دوره ( ۳۰٫۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۶۳-۷۲
 9. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی , طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۱-۵۳
 10. سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , براتعلی محمدزاده , بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال , شریف , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۵-۳۶
 11. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی , استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۷۳-۸۲
 12. امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۲۳-۳۲
 13. سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , مهراله رخشانی مهر , ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۸۵-۱۰۴
 14. حمید شیرازی , محمدرضا اصفهانی , اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۸۱-۹۶
 15. سارا آرین منش , محمدرضا اصفهانی , سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱-۱۳
 16. امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , امیرحسین کیوانی , بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب , شریف , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۰۵-۱۱۳
 17. محمدرضا اصفهانی , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمد صابری زاده , تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۱۲
 18. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , روح الله موسوی , مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۳۳-۴۵
 19. محمدرضا اصفهانی , سیامک گل نرگسی , میثم محمدحسینیان , اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی , مهندسی عمران شریف , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۳-۱۲
 20. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدمحمدامین خوانیکی , طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار , اساس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۸-۴۹
 21. محمدرضا اصفهانی , طیبه محمدی , استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۴
 22. حمید شیرازی , محمدرضا اصفهانی , اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی , روش های عددی در مهندسی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۲۹
 23. سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک , اساس , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۹-۴۱
 24. امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۴۳-۵۳
 25. محمدرضا اصفهانی , امین حاکمی , پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی , شریف , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۹۳-۹۹
 26. سیدمحسن پیرایش , محمدرضا اصفهانی , اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی , شریف , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۵۵-۶۴
 27. براتعلی محمدزاده , محمدرضا اصفهانی , احمد شوشتری , بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۶۳-۸۲
 28. وحید مرادی مرنی , محمدرضا اصفهانی , تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) , Civil Engineering Infrastructures Journal , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۵۵۹-۵۷۰
 29. ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم , ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی , Civil Engineering Infrastructures Journal , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۳۲۷-۳۳۸
 30. محمدرضا اصفهانی , مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۷۲۳-۷۳۷
 31. محمدرضا اصفهانی , مهدی هادیزاده بزاز , ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۹-۱۷
 32. محمدرضا اصفهانی , مصطفی کدخدایی بلقور , مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری , دانشکده فنی دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۸۱-۸۶
 33. ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم , ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی , بین المللی علوم مهندسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۹۹-۱۱۲
 34. سیدمسعود ریاضی مظلومی , محمدرضا اصفهانی , مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۴۷-۶۰
 35. محمدرضا اصفهانی , حمیدرضا صالحیان , بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۵۵۹-۵۶۹
 36. محمدرضا اصفهانی , حمید سروش , بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۱۰۹-۱۱۹
 37. محمدرضا اصفهانی , رامین آدینه , واکنش قلیایی - سیلیس سنگدانه های بتنی , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱, صفحه ۱۱۰-۱۱۹
 38. محمدرضا اصفهانی , تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰, صفحه ۴۸۹-۴۹۸