1. محمدرضا اصفهانی , رفتار ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری آرماتورهای جانبی , اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محمدرضا اصفهانی , مهدی هادیزاده بزاز , بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان , هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. شقایق اصفهانی , اکرم نجفی , محمدهادی مؤید , محمدرضا اصفهانی , بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسی متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. محمدرضا اصفهانی , امیر شمالی , تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP , سومین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. محمدرضا اصفهانی , وحید مرادی مرنی , استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت , سومین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , ندا بقیعی , بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی , سومین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. طیبه محمدی , محمدرضا اصفهانی , بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم , ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. سیدمسعود ریاضی مظلومی , محمدرضا اصفهانی , حسین محمدی , بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند , هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. محمدرضا اصفهانی , علیرضا تجری , تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف , دومین کنگره ملی عمران، دانشگاه علم وصنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمدرضا اصفهانی , حمیدرضا صالحیان , بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور , دومین کنفرانس بتن و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. حمیدرضا صالحیان , محمدرضا اصفهانی , بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. امیرصمد قدس , محمدرضا اصفهانی , بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , سینا سینائی , بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم , ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محمدرضا اصفهانی , شقایق اصفهانی , اکرم نجفی , محمدهادی مؤید , بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , بنت الهدی سازگاران , سیدمحمدامین خوانیکی , پیوستگی بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادی , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم , بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمودرضا حسینی طباطبائی , محمدرضا اصفهانی , تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح مقاطع بتن مسلح به کمک مرکز سفتی , نهمین کنگره مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی , مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP , نهمین کنگره مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. هاشم جهانگیر , محمدرضا اصفهانی , ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی , دومین کنفرانس بین المالی اکوستیک و ارتعاشات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. هاشم جهانگیر , محمدحسن دانشور خرم , محمدرضا اصفهانی , شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال , چهارمین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. محمدرضا اصفهانی , مریم رسولی خورشیدی , تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. لیلا علی زاده , محمدرضا اصفهانی , بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. سیّدمحمد بنی جمالی , محمدرضا اصفهانی , نصرت اللهی , محمدرضا سهرابی , روح الله موسوی , تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. سیدمحمدسعید ضیاالحق , محمدرضا اصفهانی , در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز 15 تا 17 اردیبهشت 94 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. مهدی حسنی , محمدرضا اصفهانی , عارف بهاروند , بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. محمدرضا اصفهانی , ندا بقیعی , ابراهیم موسوی مقدم , اثر دانه بندی سبکدانه پومیس فاروج و افزودنیها روی دوام بتن سبکدانه در برابر یخزدگی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. مهسا پهلوان مصوری , هاشم جهانگیر , محمدرضا اصفهانی , اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. یاسر مودی , بنیامین قربان زاده , روح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. مهسا پهلوان مصوری , محمدرضا اصفهانی , ندا بقیعی , تشخیص آسیب در دال های بتنی پیش تنیده به کمک داده های مودال , ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. مهسا پهلوان مصوری , محمدرضا اصفهانی , کاربرد ANFIS در تشخیص خسارت دال‌های بتن پیش‌تنیده , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. عاطفه سلیمانی , محمدرضا اصفهانی , تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده دال های بتن مسلح , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. عاطفه سلیمانی , محمدرضا اصفهانی , تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده¬ی دال¬های بتن مسلح , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. محمدرضا اصفهانی , احمدرضا رمضانی , رضا رضایی فر , خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹